THỜI SỰ VTV1 – DOANH NGHIỆP LẬP NHIỀU PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG CORONA