100 – Video Unbox & Giới Thiệu Máy Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt Kết Hợp Kiểm Soát Ra Vào Không Cần Chạm Của Dahua DSS (ASI72xxY-V3)

Thong ke