GIẢI PHÁP

1
23 – Giải Pháp Camera Đo Thân Nhiệt Con Người Ứng Dụng Trong Y Tế Của Dahua DSS
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
2
22 – Giải Pháp Giám Sát An Ninh Ở Những Nơi Không Có Điện – Không Có Mạng (DSS_Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
3
21 – Giải Pháp Nhận Diện & Phân Tích Gương Mặt Sử Dụng Trí Thông Minh Nhân Tạo AI
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
4
20 – Giải Pháp Giám Sát An Ninh Cho Trạm Xăng Dầu
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
5
19 – Giải Pháp Nhận Diện & Phân Tích Gương Mặt (Dahua Face Recognition Introduction)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
6
18 – Giải Pháp Truyền Hình Hội Nghị Trực Tuyến Dahua (Video Conferencing)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
7
17 – Giải Pháp Giao Thông Thông Minh Cho Thành Phố (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
8
16 – Giải Pháp Giám Sát Giao Thông Bằng Hệ Thống ANPR (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
9
15 – Giải Pháp Camera Giám Sát Đường Phố (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
10
14 – Giải Pháp Hệ Thống Giao Thông Thông Minh (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
11
13 – Giải Pháp Giám Sát Lỗi Vi Phạm Giao Thông Tại Các Ngã 4 (Có đèn tín hiệu giao thông)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
12
12 – Giải Pháp Camera Tầm Nhiệt – Thermal Camera (DSS_Dahua).rar
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
13
11 – Giải Pháp Giám Sát Hành Trình Các Phương Tiện Giao Thông (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
14
10 – Giải Pháp Bênh Viện An Toàn (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
15
9 – Giải Pháp An Ninh Cho Siêu Thị (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
16
8 – Giải Pháp Bãi Đỗ Xe Thông Minh (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
17
7 – Giải Pháp Thành Phố An Toàn Kiểu Mẫu (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
18
6 – Giải Pháp An Ninh Khu Căn Hộ – Kiểm Soát Bằng Quyền Truy Cập & Các Thiết Bị Báo Động (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
19
5 – Giải Pháp Khóa Cửa Thông Minh Smart Lock + Hotel Lock Dahua (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
20
4 – Giải Pháp Giám Sát & Báo Động Cho Ngân Hàng (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
21
3 – Camera Chống Cháy Nổ – Ăn Mòn Cho Cảng Biển – Hầm Mỏ (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
22
2 – Giải Pháp Thiết Bị Báo Động Không Dây Cho Căn Hộ – Biệt Thự (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
23
1 – Giải Pháp Giám Sát Cho Nhà Hàng 2017 (Dahua)
30-12-2020 | Admin
Tải xuống
Thong ke