Transmission

Transmission

Transmission là phần mềm ứng dụng máy khách BitTorrent miễn phí và ít tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Đây là phần mềm đa nền tảng dành cho người dùng cuối và có giao diện đơn giản và trực quan.
Thong ke