Alarms - Báo Cháy

Alarms - Báo Cháy

camera sử dụng công nghệ thông thường, camera được cài đặt chức năng cảm biến chuyển động. Thiết bị sẽ ghi nhận các trường hợp cành cây rung hay ánh sáng thay đổi
Thong ke