104 – Video Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng Bộ Camera Đo Thân Nhiệt Dùng Trong Y Tế Của Dahua DSS (2)

Thong ke