52 - Video Demo, Giới Thiệu Mô Hình Nhận Diện Khuôn Mặt & Đếm Người Ra Vào Dành Cho Cửa Hàng, Siêu Thị Của Dahua DSS

Thong ke