DHI-EVS7324S

DHI-EVS7324S

DHI-EVS7324S
24-bay Embedded Video Storage

> 64-bit high-performance multi-core processor.
> Max 320-ch IP camera inputs.
> Max 800 Mbps incoming/recording/forwarding bandwidth.
> 24 HDDs, SATA, Hot-Swap.
> Supports RAID 0/1/5/6/10/50/60, Hot spare.
> Supports N+M cluster.
> Supports Automatic Network Replenishment (ANR).
> Modular and drawer-like design.
> 1+1 redundant 80PLUS platinum power supply.

24-bay Embedded Video Storage

> 64-bit high-performance multi-core processor.
> Max 320-ch IP camera inputs.
> Max 800 Mbps incoming/recording/forwarding bandwidth.
> 24 HDDs, SATA, Hot-Swap.
> Supports RAID 0/1/5/6/10/50/60, Hot spare.
> Supports N+M cluster.
> Supports Automatic Network Replenishment (ANR).
> Modular and drawer-like design.
> 1+1 redundant 80PLUS platinum power supply.

Datasheet


24-bay Embedded Video Storage

> 64-bit high-performance multi-core processor.
> Max 320-ch IP camera inputs.
> Max 800 Mbps incoming/recording/forwarding bandwidth.
> 24 HDDs, SATA, Hot-Swap.
> Supports RAID 0/1/5/6/10/50/60, Hot spare.
> Supports N+M cluster.
> Supports Automatic Network Replenishment (ANR).
> Modular and drawer-like design.
> 1+1 redundant 80PLUS platinum power supply.

Datasheet

 

Đánh giá


Đánh Giá:

Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng của Website

Đánh Giá

0

( 0 đánh giá)
()Rất hài lòng
()Hài lòng
()Bình thường
()Dưới trung bình
()Thất vọng

Cảm ơn anh / chị đã quan tâm đến sản phẩm của Dahua. Xin vui lòng điền thông tin để được phục vụ nhanh nhất. x

Thong ke