Tổng hợp phần mềm, công cụ hỗ trợ hệ thống camera dahua