Tuyển dụng

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng
11:11 - 17/10/2020
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng cần tuyển: 6
Hình thức làm việc:
Xem chi tiết
Tuyển nhân viên bán hàng
Tuyển nhân viên bán hàng
09:05 - 04/11/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 4
Hình thức làm việc:
Xem chi tiết
Tuyển nhân viên kinh doanh
Tuyển nhân viên kinh doanh
09:01 - 04/11/2019
Mức lương: Cạnh tranh
Số lượng cần tuyển: 4
Hình thức làm việc:
Xem chi tiết
Tuyển nhân viên kế toán
Tuyển nhân viên kế toán
08:57 - 04/11/2019
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng cần tuyển: 2
Hình thức làm việc:
Xem chi tiết
Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa
Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa
08:48 - 04/11/2019
Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000
Số lượng cần tuyển: 7
Hình thức làm việc:
Xem chi tiết
Tuyển nhân viên kinh doanh thiết kế website
Tuyển nhân viên kinh doanh thiết kế website
08:48 - 04/11/2019
Mức lương: 4.000.000 - 10.000.000
Số lượng cần tuyển: 5
Hình thức làm việc:
Xem chi tiết
Thong ke