DSS CHÍNH THỨC THAY ĐỔI MÀU LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

15:57 - 22/06/2023

DSS luôn trân trọng tình cảm của anh em ngành IT CCTV đã góp phần tạo nên DSS lớn mạnh như ngày hôm nay, và mong muốn anh em mãi mãi là một phần quan trọng trong DSS.

Để đánh dấu cột mốc DSS Việt Nam hướng đến cộng đồng lớn mạnh hơn, DSS mang đến sự thay đổi trên chính logo của mình.  

Bắt đầu bằng việc DSS đánh dấu cột mốc trở thành một phần của cộng đồng CCTV với hình ảnh logo mới với sắc xanh lá mang ý nghĩa về sự tích cực, tăng trưởng, sinh sôi, được định hình với sự phát triển vững mạnh 

Thong ke