Network Products

Network Products

Một Network camera có thể được cấu hình để gửi video qua mạng IP để xem trực tiếp và / hoặc ghi liên tục, vào các thời gian theo lịch, trên một sự kiện hoặc theo yêu cầu của người dùng được ủy quyền. Hình ảnh đã chụp có thể được xem trực tiếp dưới dạng video Motion JPEG, MPEG-4 hoặc H.264 sử dụng các giao thức mạng khác nhau hoặc được tải lên dưới dạng ảnh JPEG cá nhân bằng FTP, email hoặc HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản). Thêm thông tin về định dạng nén video và các giao thức mạng.
Thong ke