Tính Năng AI: Phát Hiện Người + Phương Tiện Bằng Hàng Rào Ảo & Vùng Cảnh Báo

11:09 - 18/08/2020

Video Demo Tính Năng AI : Phát Hiện Người + Phương Tiện Bằng Hàng Rào Ảo & Vùng Cảnh Báo

 

Video Demo Tính Năng AI : Phát Hiện Người + Phương Tiện Bằng Hàng Rào Ảo & Vùng Cảnh Báo

------------------------------------------------------------------------------------

Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline Kỹ Thuật : 0911.812.888. 
Hotline kinh doanh: 0913.204.683

Thong ke